W PHP 5 wprowadzono pewne uproszczenie w tworzeniu plików php.ini np.: dla każdego virtualhosta oddzielnie. Zakładając, że mamy swój ulubiony plik php.ini, umieszczamy w nim na początku coś takiego:

main_domain = "host1.example.com"
main_root_dir = "/var/www/"${main_domain}

Poniżej opisanych dyrektyw, możemy posługiwać się zmiennymi ${main_domain} i ${main_root_dir} np.: w taki sposób:

open_basedir = ${main_root_dir}":/usr/local/php5"
error_log = ${main_root_dir}"/error_log"
upload_tmp_dir = ${main_root_dir}"/tmp"
sendmail_path = "/usr/sbin/sendmail -t -i -f info@"${main_domain}
session.save_path = ${main_root_dir]"/tmp"

Niestety opcja ta nie jest dostępna w PHP 4 i w związku z zamknięciem rozwoju tej wersji, nie zostanie już dodana.

Komentarze zablokowane.